BÁSNIČKY,VTIPY, OBRÁZKY

Videorent - zásilková DVD půjčovna

Z diskuze...

Básničky

Večerní písně

Ten není rekem největším,
kdo udeřen zas udeří
ten velký, kdo byl oklamán
a přec se nezpronevěří.

Kdo lásce dovedl zlořečit,
ten nepoznal ji ani,
neb láska umí odpustit
a nezná proklínání.

Kdo není schopen oběti,
ten lásky hoden není
a špatný kněz, kdo sebe víc
než svoji oběť cení.

Akdyby láska žádala
mé žití i mé nebe,
já šel bych jak ten beránek,
že miloval jsem Tebe.

Vítězslav Hálek

Žádné komentáře